Faktoring – zalety i wady

Faktoring jak każda forma finansowania działalności gospodarczej posiada wady i zalety. Niekiedy młodzi przedsiębiorcy decydują się na zawarcie umowy faktoringowej zamiast kredytu obrotowego. Choć prawo dopuszcza zawarcie obydwu tych umów jednocześnie, to dla nowych przedsiębiorców kredyt firmowy jest nieosiągalny. Decyzja o wdrożeniu faktoringu do własnej działalności jako, koła ratunkowego powinna być dobrze przemyślana. Podstawowym kryterium rozpatrywanym podczas podejmowania decyzji powinna być właściwa ocena kondycji własnego przedsiębiorstwa, a nie chwilowy brak środków finansowania.

Z pewnością faktoring (polecane przez nas oferty są tutaj) jest bardziej dostępny dla młodych, małych firm niż kredyt. Nie wymaga bowiem aż tak wielu zabezpieczeń finansowych, które są wymagane w przypadku kredytu. Na umowę faktoringową warto się zdecydować, jeśli faktorant ma stałych odbiorców, ponosi dość wysokie koszty z tytułu obsługi kredytów kupieckich, ma na celu uzyskanie szybszego zwrotu środków finansowych od swoich dłużników. Główną zaletą faktoringu dla faktoranta jest zwiększenie płynności i jej uregulowanie, jak również o wiele szybszy dostęp do środków finansowych niż w przypadku zaciągnięcia kredytu. Ponadto podpisanie umowy faktoringowej nie wyklucza możliwości skorzystania z zaliczek, pożyczek i innych dodatkowych kredytów. Faktor, w którego roli występuje przeważnie instytucja, która zajmuje się skupem należności finansowych, dzięki zawarciu umowy faktoringowej nawiązuje relacje z nowymi przedsiębiorcami, a co za tym idzie może poszczycić się sprawniejszą obsługą klientów, co w dalszej konsekwencji generuje większe zyski. A teraz zajmijmy się wadami faktoringu. Dla faktoranta problematyczne mogą okazać się koszty finansowania, które mogą okazać się wyższe niż w przypadku kredytu.

Niektóre firmy postrzegają korzystanie z faktoringu jako dowód na brak płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto przy umowie faktoringowej istnieje konieczność przekazywania danych finansowych firmy, co niesie ze sobą ryzyko przejęcia tych informacji przez konkurencję. Negatywne strony umowy faktoringowej dla faktora – ryzyko braku spłaty zobowiązań. Skupmy się teraz na sytuacji dłużnika, gdyż również dla tego podmiotu faktoring ma istotne znaczenie. Przede wszystkim dla dłużnika konsekwencją umowy faktoringowej jest zmiana wierzyciela, który zazwyczaj jest bardziej konsekwentny w odzyskiwaniu od dłużnika zobowiązań finansowych. Ponadto odtąd dłużnik ma obowiązek starannie przekazywać wszelkie informacje dotyczące stanu finansowego swojej działalności, co wiąże się z ryzykiem wykorzystania w złej wierze tych informacji przez osoby postronne. Faktoring ma też dla dłużnika podstawową zaletę, a mianowicie, daje możliwość wynegocjowania lepszych warunków kredytu kupieckiego, a także zamiany obecnego długu na kredyt bankowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.