7 bezpiecznych lokat

Lokaty stanowią pewne zabezpieczenie naszych pieniędzy. Banki i kasy oszczędnościowe prześcigają się w przedstawianiu coraz bardziej korzystnych ofert. Przeciętny klient staje przed trudnym zadaniem wyboru formy zabezpieczenia swoich pieniędzy. W celu podjęcia dobrej decyzji, warto zapoznać się z formami inwestowania pieniędzy na lokacie.

Najlepsze lokaty terminowe: sprawdź

1. Lokaty rentierskie.
Chcąc pojąć ich specyfikę należy najpierw zrozumieć, kim jest rentier. Jest on inwestorem, który nie musi już pracować, gdyż jego aktywa generują nieustannie przychód. Te lokaty wymagają zainwestowania bardzo wysokich środków. Odsetki nie podlegają kapitalizacji, lecz są przelewane na konto klienta. Istnieje możliwość wynegocjowania indywidualnej warunków lokaty.

2. Lokaty progresywne.
Zakładają możliwość dopłacania kwot pieniężnych, powiększając tym samym kwotę początkową. W tym celu nie trzeba zawierać nowej umowy.
Na wzrost oprocentowania ma wpływ suma łączna depozytu.

3. Lokaty nocne.
Polegają na tym, że bank w godzinach nocnych blokuje pieniądze na koncie. Odsetki z tej operacji dodawane są do kwoty podstawowej.

4. Lokaty inwestycyjne.
Bank posługuje się pieniędzmi klienta w celu dokonywania inwestycji na giełdzie papierów wartościowych. Zysk klienta pochodzi więc ze stałego oprocentowania oraz z inwestycji giełdowych.

5. Lokaty terminowe.
Zawierane są na z góry określony czas. Z reguły jest to od miesiąca do 3 lat. Na okres podany w umowie pieniądze są zamrażane. Po upływie tego okresu bank wypłaca pieniądze powiększone o umówioną kwotę odsetek.

6. Lokaty antypodatkowe.
Ich celem jest kumulowanie dochodu bez konieczności zapłacenie podatku Belki. Jej dzienne odsetki nie mogą przekroczyć poziomu 2,49 zł.

7. Lokaty automatyczne.
Powstają one w sposób automatyczny, np. na skutek powiększenia się kwoty pieniężnej na koncie. Dzięki czemu klient może swobodnie wybierać część pieniędzy z konta, mając jednocześnie założoną lokatę, obejmującą pozostałą część pieniędzy.

Zapoznanie się z formami inwestowania w lokaty powinno pomóc nam dokonać wyboru najlepszego dla nas wariantu. Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, która lokata jest najlepsza? O jej wartości decyduje przede wszystkim nasza indywidualna sytuacja i aktualne potrzeby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.